Apollo's oracles - part II - Temple Retreat by Ina Custers-van Bergen

 

 

Voor de Nederlandse review klik hier
Den deutschen Erfahrungsbericht finden Sie hier
More pictures and reviews you find in part 1, click here

 

 

Apollo's Oracles

Temple Retreat of the Hermetic Order of the Temple of Starlight
by Ina Custers-van Bergen

Julia
Nov.11

 

For me the outdoors ritual on Sunday evening was the highlight of the workshop. After an intense day of rituals and trance work we gathered in the court of the old monastery, all cloaked and hooded, carrying our staffs with the lanterns and various implements. The moon and the stars were shining brightly in the night sky, although a slight mist had settled in. Then we started to walk into the forest in a procession. When entering the woods I felt like everything alive in there was greeting us. The moon reflected in dew drops on the ground, which looked like we were walking over a carpet made of sparks of shining white light. The mist gathering in the trees reminded me of the legends of the forest witches people tell in the area where I come from and once – I am sure of it! – one brushed my forehead during the procession.

 

Doing the ritual on the top of the small hill in the middle of the forest, where we could see the stars so clearly through the trees, felt very special. There was something so natural to it, something coming up within me from deep down inside, and I knew that at this very moment in time I was making a close connection to the heart beat of the earth around me, the universe above me and to the dreams and hopes of my forefathers. Animals gathered at the edge of our circle like they were curious to see what we were doing and the forest seemed to hush in order to bear witness to the magical work. Sharing bread and wine at the end of the ritual not only with the brothers and sisters, but also with nature finished the work we had done in such a way that I felt in perfect harmony with everything around me.
It was simply breathtaking.

 

I will carry this ritual in my heart and my memory for a long time and I am so very grateful to Ina for this beautiful experience.

More pictures and reviews you find in part 1, click here

 

Apollo's Oracles

Julia
Nov.11

 

Voor  mij was het buiten ritueel op de zaterdagavond het hoogtepunt van de workshop. Na een intense dag van rituelen en trancewerk verzamelden we op de binnenplaats van het oude klooster, allen in mantels met capuchons. We droegen onze staven, de lantaarns en diverse voorwerpen. De maan en de sterren schenen helder in de nachtelijke lucht. Een zachte mist kwam langzaam opzetten. Toen begonnen we onze wandeling naar het bos in processie. Toen we de bossen binnen gingen voelde ik hoe alles dat daar leefde ons begroette. De maan reflecteerde in de dauw druppels op de grond.  Het leek alsof we over een tapijt liepen van vonken van schitterend wit licht. De mist verzamelde zich onder de bomen, en dat herinnerde me aan de legenden die in mijn geboortestreek verteld worden over de bos heksen. Ik weet zeker dat één van hen over mijn voorhoofd streek gedurende de processie.

 

We deden een ritueel op de top van de kleine heuvel in het midden van het bos, waar we de sterren duidelijk door de bomen konden zien. Het voelde heel bijzonder. Het voelde ook heel natuurlijk, iets diep van binnen werd geraakt, en ik wist op dat moment dat ik een nauwe verbinding maakte met de harteklop van de aarde rondom mij, het universum boven mij, en de dromen en hoop van mijn voorouders. Dieren verzamelden zich aan de rand van onze cirkel alsof ze nieuwsgierig waren naar wat we deden, en het bos leek opgewonden toen het getuige werd van het magische werk. We deelden brood en wijn op het einde van het ritueel. Niet alleen met onze broeders en zusters, maar ook met de natuur. Het was een afsluiting die in perfecte harmonie voelde met alles rondom mij. Het was eenvoudig weg adembenemend.

 

Ik zal dit ritueel voor lange tijd in mijn hart en mijn herinnering dragen, en ik ben Ina dankbaar voor de mooie ervaring.

 More pictures and reviews you find in part 1, click here

 

Apollo's Oracles

Julia
Nov.11

 

Für mich war das Ritual im Freien am Samstagabend das Highlight des Workshops. Nach einem intensiven Tag voller Rituale und Trancearbeit versammelten wir uns im Hof des alten Klosters, alle in Mantel und Kapuze und mit unseren Laternenbehängten Stäben und verschiedenen anderen Gegenständen. Mond und Sterne schienen hell am Nachthimmel, obwohl ein wenig Nebel bereits eingesetzt hatte. In einer Prozession gingen wir in den Wald. Als ich den Wald betrat, hatte ich das Gefühl, dass alles, was darin lebte, uns begrüßte. Das Mondlicht reflektierte in den Tautropfen auf dem Boden, es sah so aus, als gingen wir über einen Teppich aus Funken von schimmerndem weißem Licht. Der Nebel, der sich in den Bäumen sammelte, erinnerte mich an Erzählungen über Waldhexen, die sich die Leute dort, wo ich herkomme, erzählen, und einmal – ich bin sicher! – während der Prozession streifte eine meine Stirn.

 

Das Ritual auf diesem kleinen Hügel in der Mitte des Waldes, wo wir die Sterne so deutlich durch die Bäume sehen konnten, durchzuführen fühlte sich schon sehr besonders an. Es war etwas so Natürliches daran, etwas, das aus meinem tiefsten Inneren kam, und ich wusste, dass ich in diesem Moment eine enge Verbindung mit dem Herzschlag der Erde um mich herum herstellte, dem Universum über mir und den Träumen und Hoffnungen meiner Vorfahren. Tiere versammelten sich um unseren Kreis herum um zu sehen, was wir taten, und der Wald verstummte, um die magische Arbeit zu bezeugen. Brot und Wein am Ende des Rituals zu teilen, nicht nur mit den Schwestern und Brüdern, sondern auch mit der Natur, beendete die Arbeit, die wir getan hatten, auf eine Art, dass ich mich in perfekter Harmonie mit allem um mich herum fühlte.
Es war schlichtweg atemberaubend.
 

 

Ich werde dieses Ritual für lange Zeit in meinem Herzen und in meiner Erinnerung tragen und ich bin Ina für diese wunderschöne Erfahrung überaus dankbar.
 

More pictures and reviews you find in part 1, click here

 

 

-------------------------------------------

 

"I am pleasantly surprised. To my feeling all of the pictures are positive and friendly. I am unfamiliar with these things and I have great respect for mystic matters. It feels very mystic. And everything looks friendly and peaceful and harmoniously united. I am very impressed."

"Ik ben positief verrast. Ik vind de foto's zo positief en feestelijk. Ik heb iets dergelijks nog nooit eerder gezien. Ik heb veel respect voor mystieke zaken, en dit voelt heel mystiek aan voor mij. Het ziet er tegelijkertijd vredig en vriendelijk uit, en zo harmonieus. Ik ben erg onder de indruk."

"Ich bin positiv überrascht. Ich finde die Bilder durchweg positiv und feierlich. Ich kenne sowas in der Art ja nicht, und habe größten Respekt vor mystischen Dingen. Und mystisch wirkt das alles auf mich. Aber es sieht alles so friedlich und freundlich aus. Sehr nach Zusammenhalt. War beeindruckt."

Iris, Deutschland